۱۸ خرداد

تکنیک نفوذ چیست؟

بسیار از دوستان که در کلاس ما شرکت می‌کنند می‌پرسند چطور هست که گرامر نمی‌خونیم اما یاد میگیریم؟ ما با تکنیک نفوذ به آنها در همین جلسه اول یاد می‌دهیم …